Kafka, il coronavirus e l’architettura nel paese del “combinato disposto”

Kafka, il coronavirus e l’architettura nel paese del “combinato disposto”